Innledning

pakningsvedlegg: INFORMASJON til BRUKEREN

Progevera 10 mg tabletter


medroksyprogesteronacetat

Les hele dette pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet

– kontakt lege eller apotek dersom du mener at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

i dette pakningsvedlegget:

1. Hva PROGEVERA 10 mg TABLETTER er og hva det brukes mot
2. Før DU bruker PROGEVERA 10 mg TABLETTER
3. HVORDAN BRUKE PROGEVERA 10 mg TABLETTER
4. Mulige bivirkninger
5. HVORDAN du oppbevarer PROGEVERA 10 mg TABLETTER
6. Annen informasjon
virkestoffet er medroxyprogesteronacetat. Hver tablett inneholder 10 mg.Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) Er: Sukrose, laktose, maisstivelse, flytende parafin, talkum, kalsiumstearat og destillert vann.

EIER

PFIZER, S. L.
Avda. Fra Europa 20B.
La Moraleja Næringspark
28108 Alcobendas. (Madrid)

Produsent:

Pfizer Italia, s. r. L.
Via Del Commercio-63100 Marino Del Tronto
Ascoli Piceno
Italia

1. HVA PROGEVERA 10 MG TABLETTER er og HVA det BRUKES mot

Progevera 10 mg tabletter leveres i en blisterpakning som inneholder 30 tabletter. Det er et hormon (progestogen) som supplerer mangelen på kroppens naturlige hormon og nøytraliserer visse uønskede effekter av andre hormoner (østrogener, androgener og gonadotropiner) i bestemte situasjoner beskrevet nedenfor:

e-POST

[email protected]

vil bli håndtert utelukkende hendelser databehandling på søknaden TOPPEN (https://cima.aemps.es)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8

28022 MADRID

– adjuvant behandling til østrogenbehandling hos menopausale kvinner ikke hysterektomisert (uten fjerning av livmor).
– Sekundær amenorrhea (fravær av langvarig menstrual blødning), forutsatt at muligheten for graviditet tidligere er utelukket.
– Funksjonell menometrorrhagia(tung, uregelmessig blødning).
– Sterilitet, siden dårlig funksjon av corpus luteum kan forårsake sterilitet.
– Premenstruelt syndrom (lidelse som vanligvis vises i dagene før menstruasjon).
– Dysmenorrhea(menstruasjonssmerter, leggkramper).
– Mild til moderat endometriose(vekst av endometrievev plaques utenfor livmoren).

2. FØR DU BRUKER PROGEVERA 10 MG TABLETTER Bruk ikke Progevera:

– dersom du er allergisk (overfølsom) overfor Medroksyprogesteronacetat eller noen av de andre innholdsstoffene I Progevera.
– dersom du lider av tromboflebitt og tromboemboliske hendelser, alvorlig høyt blodtrykk, alvorlig leversvikt, forsinket abort (svangerskapsavbrudd uten utstøting av fosteret), udiagnostisert vaginal-eller urinveisblødning og udiagnostisert brystpatologi.
– hvis du er gravid eller tror du kan være gravid.
Alder er ikke en faktor begrensende terapi, selv om progestogen terapi kan maskere utbruddet av klimakteriet.

vær spesielt forsiktig med Progevera:

– hvis du lider av vaginal blødning eller tap, bør du se legen din for å finne årsaken. Kraftig blødning er sannsynlig å forekomme hos de pasientene som blir behandlet for endometriose.
– hvis du har en historie med epilepsi eller migrene, er astmatisk, eller har hjerte-eller nyresykdommer,
du bør fortelle legen din, som væskeretensjon som kan oppstå kan forverre situasjonen.
– Hvis du er diabetiker eller har depresjon.
– hvis du har eller mistenker at du har tromboemboliske lidelser (tilstander som kan føre til unormale blodpropper), plutselig eller delvis synstap, dobbeltsyn, hodepine, ødem eller vaskulære lesjoner i netthinnen, bør du avbryte behandlingen og informere legen din.
– hvis du har en test, fortell analytikeren din at Du tar Progevera.
Tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin d anbefales.

en vurdering Av Benmineraltetthet kan være hensiktsmessig hos noen pasienter som bruker medroxyprogesteronacetat i lang tid.

Bruk av andre legemidler

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Spesielt hvis du tar hypoglykemiske legemidler,
antikoagulantia eller aminoglutetimid.

Graviditet

et mulig forhold er identifisert mellom administrering av progestogener i de første månedene av svangerskapet og tilstedeværelsen av medfødte misdannelser hos nyfødte; med tanke på dette forholdet og risikoen for virilisering hos kvinnelige foster, er bruken av produktet under graviditet uheldig.

Amming

Progestogener har blitt påvist i morsmelk, og selv om effekten av disse på spedbarnet er ukjent, bør du som hovedregel unngå amming mens du tar medisinen.

Kjøring og bruk av maskiner

Administrasjon Av Progevera påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. HVORDAN DU BRUKER PROGEVERA 10 MG TABLETTER

Følg disse instruksjonene med mindre legen din har gitt deg andre instruksjoner. Husk å ta medisinen din. Spør lege eller apotek hvis du er usikker.

Overgangsalder: 5 til 10 mg daglig (halv til 1 tablett 10 mg), i løpet av de siste 10-14 dagene av

østrogen terapi.

Sekundær amenorrhea: Fra 2,5 (*se note på slutten av avsnittet) til 10 mg daglig, (1 tablett på 10 mg) i 5 til 10 dager, starter på dag 16 eller 21 i syklusen. Hos pasienter med endometrieatrofi

Er Det ønskelig å assosiere Progevera med administrasjon av østrogen, og dosen som er nødvendig for å indusere den største endometriesekretoriske transformasjonen er 10 mg (1 10 mg tablett) Progevera daglig i 10 dager. Blodtap oppstår vanligvis innen tre dager etter å ha stoppet Progevera. For å forårsake normal retur av menstruasjonssyklusen, bør behandlingen gjentas i tre påfølgende sykluser.

Funksjonell Menometrorrhagia: fra 2,5 til 10 mg daglig, (*se note ved slutten av avsnittet) til 10 mg daglig, (1 tablett på 10 mg), i 5 til 10 dager, fra og med dag 16 eller 21 i syklusen. Når blodtap

er kontrollert, Bør Behandling med Progevera gjentas i to påfølgende sykluser.

Sterilitet: Fra 2,5 (*se note ved slutten av seksjonen) til 10 mg daglig, (1 tablett på 10 mg), fra andre halvdel av syklusen(dag 14 av det samme).

mg), i 5-7 dager før slutten av menstruasjonssyklusen.

Endometriose: 10 mg( 1 tablett på 10 mg) fra den første dagen i menstruasjonssyklusen, tre ganger daglig, i 90 påfølgende dager.

* det er mer hensiktsmessig at dosen på 2,5 mg gis som en halv Tablett Progevera 5 mg.informer lege eller apotek dersom Du føler At Virkningen Av Progevera er for sterk eller for svak.

Hvis Du tar Mer Progevera enn du burde

Akutt oral administrering av en terapeutisk dose Progevera anses som trygg og giftfri. Hvis Du har tatt Progevera mer enn du burde, kontakt lege eller apotek umiddelbart.
i tilfelle overdose eller utilsiktet inntak, ta kontakt Med Giftkontrolltjenesten. Telefon: 91 562 04 20.

dersom du glemmer å ta en dose

ta ikke en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Progevera forårsake bivirkninger, men ikke Alle får det.Mindre Vanlige bivirkninger som kan ramme flere enn 1 av 1000 personer, men færre enn 1 av 100 er:

Nevrologiske sykdommer: hodepine, nervøsitet,søvnvansker, svimmelhet.

hud-og underhudssykdommer: akne.

Sjeldne bivirkninger som kan ramme flere enn 1 av 10000 personer, men færre enn 1 av 1000 er:

Psykiatriske lidelser: vanskeligheter med å sovne.

Nervesystemet: depresjon.

Vaskulære lidelser: Tilstander som kan føre til unormale blodpropper (tromboemboliske lidelser)

Gastrointestinale sykdommer: kvalme.

Hud-og underhudssykdommer: hårtap, overdreven hår hos kvinner, kløe, utslett, elveblest.

Forstyrrelser I Immunsystemet: potensielt alvorlige allergiske reaksjoner, utseende av elveblest ligger hovedsakelig rundt øyne, lepper, hender, føtter og hals. Undersøkelser: redusert glukosetoleranse.

Metabolisme og ernæringsforstyrrelser: vektendringer.

Lidelser I Reproduksjonssystemet og brystet: smerter ved palpasjon av brystet

Andre bivirkninger er også observert:

Leversykdommer: gulfarging av huden og det hvite i øynene.

Sykdommer I Reproduktive system og bryst: Unormal uterin blødning (uregelmessig, stor, mindre), fravær av menstruasjon, endringer i livmorhalsen (sekreter og erosjoner), brystsmerter, melkeutslipp fra brystene utenfor graviditet og puerperium, mangel på eggløsning i lang tid.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Ødem/væskeansamling, tretthet, feber

kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER PROGEVERA 10 MG TABLETTER

Oppbevares utilgjengelig for barn.
ingen spesielle lagringsforhold kreves. Oppbevares ved romtemperatur.

Exit

Bruk Ikke Progevera etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall . Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke lenger er i bruk, skal kastes. Dette vil bidra til å beskytte miljøet.

6. TILLEGGSINFORMASJON

? Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek
laboratoriet har også en annen lignende spesialitet på markedet: Progevera ® 5 mg er tilgjengelig i blisterpakninger som inneholder 24 tabletter.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent i August 2007

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *